Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázati felhívás Holocaust-emlékmű megvalósítására

Cegléd Város Önkormányzatának pályázati felhívása
Holocaust-emlékmű megvalósítására


Cegléd – a helyi zsidó hitközösséggel közösen - emlékművet állít a Holocaust ceglédi áldozatainak tiszteletére az egykori Zsidótemplom előtti téren (Damjanich utca), ezért Cegléd Város Önkormányzata pályázatot ír ki az emlékmű megvalósítására.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslatára
módosította a Holocaust-emlékmű megvalósítására kiírt pályázatát a következők szerint:
A pályázat beadási határidejét 2008. december 31-éig meghosszabbítja.
A pályázati kiírás többi pontja változatlan marad.

A pályázat kiírója nem kívánja korlátozni a pályázók művészi szabadságát, csupán azt kívánja előírni, hogy az emlékmű az állandóság igényének és a köztéri funkciónak megfelelő legyen.

Helyszín: az egykori Zsidótemplom előtti tér (Damjanich utca)

A Holocaust-emlékmű megformálását Cegléd Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján valósítja meg.

A pályázat benyújtásának formája és módja:
· a műalkotás 1:10, illetve 1:5 arányú fehér modellje
· a műalkotás és építészeti környezetének A/3 méretű látványterve
· részletes műleírás, amelynek tartalmaznia kell a mű leírását, pontos méretét, anyagát és kiviteli technikáját.
· a teljes kivitelezés költségbecslését.
· a pályázat magyar nyelven nyújtandó be.
· nyilatkozatot, amelyben a pályázat benyújtója elismeri azt, hogy a pályázati kiírásban foglaltak önmagára nézve kötelezőek.
· a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a kiíró kizárja.

A benyújtás helye:
Polgármesteri Hivatal (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.)
Benyújtási határidő: 2008. december 31.

A zsűrizésre felkérjük a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértőjét

Pályadíjak:
I. helyezett: 200.000,- Ft; azaz kettőszázezer Ft.
II. helyezett: 150.000,- Ft; azaz egyszázötvenezer Ft.
III. helyezett: 100.000,- Ft; azaz egyszázezer Ft.

A mű nyilvános bemutatója: a zsűrizést követően egy hétig.

Az 1:1 léptékű modell elkészítésére, illetve az emlékmű kivitelezésére végleges döntést Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg. A megrendelő fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben a beérkezett pályamunkák nem felelnek meg a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott cél megvalósulását álláspontja szerint, - a szakvéleménytől eltérően - nem látja biztosítottnak.

Információ:
Cegléd Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodájában kérhető(2700 Cegléd, Kossuth tér 1., tel.: 53/511-435, e-mail: human@cegledph.hu).1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor