Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat 2 fő területi védőnő munkakör betöltésére

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Cegléd

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Cegléd 
Védőnői Szolgálat

2 fő területi védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozott idejű 2020. 12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Pest megye, 2700 Cegléd, Rákóczi út 7.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása. Valamint a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • működési nyilvántartás
 • MESZK tagság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • működési nyilvántartásról szóló másolat
 • MESZK tagsági igazolás
 • Nyilatkozat - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig
 • a postai beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázat lezárása után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Galambosi Jánosné nyújt, a 06-30-351-3314-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Deák utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2019. valamint a munkakör megnevezését: "területi védőnő".

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. szeptember 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor