Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat 2 fő területi védőnő és 1 fő iskolai védőnő munkakör betöltésére

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Cegléd

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

2 fő területi védőnő,1 fő iskolai védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Rákóczi út 7.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi és iskolai védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi és iskolai védőnői feladatok ellátása. Valamint a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • működési nyilvántartás, MESZK tagság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartástól szóló másolat, MESZK tagsági igazolás, Nyilatkozat- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Galambosi Jánosné nyújt, a 0653322628 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Cegléd címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Deák utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő területi védőnő,1 fő iskolai védőnő.
  • Elektronikus úton Dr. Galambosi Jánosné részére a galambosine@bovi.t-online.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Dr. Galambosi Jánosné, Pest megye, 2700 Cegléd, Deák utca 3. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Deák utca 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/2019, valamint a munkakör megnevezését: "területi védőnő", "iskolai védőnő". A pályázatok elbírálása folyamatosan is történik a pályázat beérkezési idejétől függően.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.


Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.03 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor