Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet Adócsoport csoportvezetői munkakör betöltésére

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet Adócsoport csoportvezetői munkakör betöltésérePályázati feltételek:
 • cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (World, Excel)

Ellátandó feladatok:
 • az Adócsoport munkájának szervezése, irányítása,
 • helyi adórendelet adónemenkénti felülvizsgálata és javaslattétel az adók éves mértékére a Képviselő-testület részére,
 • közreműködés felderítéseknél, ellenőrzésekben, környezettanulmány készítésében, adó- és értékbizonyítványok készítésénél, adók adónemenkénti előírásainak teljesítésében, annak behajtásában,
 • közreműködés méltányossági kérelmek elbírálásában, gazdasági társaságok felszámolásával, csődeljárásával kapcsolatos adóügyi feladatainak elvégzésében,
 • helyi adókkal és egyéb más követelésekkel kapcsolatos végrehajtás intézése.

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:- 3 év költségvetési, gazdasági területen szerzett vezetői, szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte
 • közigazgatási gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:
 • részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét
 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolatát

Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 20.
Elbírálási határidő: 2009. május 25.
A munkakör betölthető: 2009. június 1-től.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidővel.

A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: "Adócsoport csoportvezetői munkakör pályázat"
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Cegléd Város Jegyzőjétől kérhet a pályázó, tel.: 53/511-405, fax: 53/511-406, e-mail: jegyzo@cegledph.hu

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor