Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet települési folyékony hulladék, továbbiakban szennyvíz szállításának helyi közszolgáltatására, a 2009. október 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakra.

Pályázat

Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet települési folyékony hulladék, továbbiakban
szennyvíz szállításának helyi közszolgáltatására,

a 2009. október 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakra.


A szolgáltatást ellátó kötelezettségeit és a szerződés megkötésére vonatkozó előírásokat a Cegléd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 14/2000. (V. 19.) Ök. rendelete tartalmazza.
A pályázati kiírás mellékletei az alábbiak - melyek átvehetők a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Építésügyi csoportvezetőjétől, illetve letölthetők a www.cegled.hu/Aktuális/Pályázatok oldalról - a következők:
1. Ajánlati lap
2. A 14/2000. (V. 19.) Ök. rendelet (www.cegled.hu/Önkormányzat/ - Rendeletek)

Pályázati határidő: 2009. augusztus 31. (hétfő) 1800 óra.

Pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szervezési Iroda központi iktatója, Cegléd, Kossuth tér 1., I. emelet 1. szoba.

A pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani, a zárt borítékra rá kell írni "s z e n n y v í z  s z á l l í t á s  k ö z s z o l g á l t a t á s a".
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmazni:
1. Kitöltött Ajánlati lap
2. Cégkivonat (az esetleges alvállalkozókra vonatkozólag is). Hiteles cégkivonatot a feladat ellátásának elnyerése esetén, a szerződéskötést megelőzően kell benyújtani.

A pályázatok 2009. szeptember 30-ig kerülnek elbírálására, amelyről a pályázók írásos értesítést kapnak.

Cegléd, 2009. augusztus 5.
Földi László
polgármester

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor