Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázati felhívás iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkenést, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítést és felújítást megvalósító beruházások önkormányzati támogatására.
Cegléd Város Önkormányzata “a lakáshoz és lakhatáshoz kapcsolódó helyi támogatásokról" szóló 229/2009. (szeptember 17) Ök. sz. rendelete alapján pályázatot hirdet iparosított technológiával (panel, blokk, alagútzsalu, vasbeton vázas és öntött technológia) épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkenést, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítést és felújítást megvalósító beruházások önkormányzati támogatására.

Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek. Támogatás csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére nyújtható.

Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület energiatakarékos felújítását a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban KvVM) által meghirdetett Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram c. pályázati konstrukció keretében támogassa. A minisztérium által kiírt pályázatra az önkormányzati támogatás ismeretében a pályázóknak önállóan kell pályázatukat benyújtani.

Az önkormányzati támogatás mértéke:

A pályázók három kategóriában nyújthatják be pályázatukat, annak megfelelően, hogy a támogatás szempontjából elismerhető költségek 26-33, vagy 20-25, vagy 20 % alatti részének támogatását igénylik az önkormányzattól. A Kiíró előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek esetében az önkormányzati támogatási igény alacsonyabb.
A lakóépületben elhelyezkedő, nem lakás célú helyiségek felújítására, korszerűsítésére önkormányzati támogatás nem igényelhető.

A pályázóknak legalább a beruházás ÁFÁ-val növelt összköltségvetésének 1/3-át kitevő saját erővel kell rendelkezniük. Saját erőként figyelembe vehető: készpénz, a lakóépület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri célbefizetése (hozzájárulása), valamint bankhitel.

A pályázat első lépcsőben történő támogatására az önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 20.000.000,-Ft


Támogatás az alábbi tevékenységekre nyújtható ( részletesebben lásd az útmutatót):


  1. Nyílászárók energia-megtakarítás eredményező felújítása vagy cseréje
  2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése
  3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása ( fűtés, HMV, szellőzés, hővisszanyerős szellőzés, társasház közös villamos hálózata, felvonók
  4. A megújuló energia felhasználás növelése, hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállításra és hálózatba való esetleges visszatáplálásra.
  5. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (gépi hűtés nem támogatható
  6. Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására.A pályázatnak tartalmaznia kell:

A kiíró miniszter által meghirdetett Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram c. pályázati konstrukcióhoz mellékletként kapcsolódó kötelező tartalmú adatlapokat-kivétel az Önkormányzat dokumentumai-, amelyek letölthetők a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium www.kvvmfi.hu és www.kvvm.hu című internetes honlapjáról.

A pályázat felépítése:

- formanyomtatványok
- műszaki dokmentumok
- mellékletek

A postai úton (illetve személyesen is az idő rövidségére való tekintettel) benyújtandó pályázati anyagot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani:

Formanyomtatványok:

1. I. Összefoglaló adatlap ( 1.sz melléklet)
2. Adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról (2.sz. melléklet)
3. Adatlap a támogatási döntésről (3.sz. melléklet)
4. Lakóközösség határozata (4.sz. melléklet)
5. A pályázat tartalomjegyzéke ( 5.sz.melléklet)

Műszaki dokumentumok:

A minisztérium által kiírt pályázati útmutató VII./1. 8.- 23.pontjáig

Pályázati díj: A pályázónak nem kell pályázati díjat fizetni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 07-én 15.30 óráig.

A hiányosan benyújtott pályázatok hiánypótlására nincs lehetőség.
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009.október 22-i ülésén dönt az önkormányzati támogatásokról, melynek eredményét a www.varvag.hu és www.cegled.hu internetes oldalainkon teszünk közzé.

A pályázat benyújtása 3 példányban postai úton vagy személyesen a VÁRVAG Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán félfogadási időben történik a pályázati útmutatóban felsorolt (megjelölt) tartalommal, és a VÁRVAG Nonprofit Kft nevére címezve (2700 Cegléd Kossuth tér 1. 7. asztal), illetve ügyfélfogadási időn kívül munkaidőben 2700 Cegléd Kossuth F. 1. 1. em. VÁRVAG Nonprofit Kft. titkárságán (volt tiszti klub épülete).

A pályázati anyagon feltétlenül kérjük feltüntetni a pályázó vagy kapcsolattartójának telefonos elérhetőségét, valamint a pályázat megnevezését.

Bővebb felvilágosítást a VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában Cegléd Kossuth F. u.1.sz I. em. a kezelési csoportvezetőnél, valamint az 505-240-es, illetve a 06-20-2333-359-estelefonszámon lehet kérni.

VÁRVAG Nonprofit Kft.

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.02 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor