Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Cegléd Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a
2010. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók (A típus) illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok (B típus) számára.


Pályázhatnak azok a Cegléden állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik

"A" típusú pályázat esetén:
Nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

"B" típusú pályázat esetén:
Olyan fiatalok, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik.


Figyelem!

  • Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.

  • A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

  • Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

  • Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.


Az ösztöndíj időtartama"A típusú" pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév első féléve).
"B típusú" pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázati dokumentáció (Pályázati kiírás, Űrlap, Útmutató,) a Polgármesteri Hivatalban vehető át, vagy letölthető a http://www.cegled.hu Internet címről.
Figyelem! A pályázaton kizárólag a Cegléd Város Önkormányzata által kiadott pályázati kiírás érvényes, és az általa elkészített pályázati űrlap fogadható el.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Szervezési Irodájában (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. em. 45.) írásban, a pályázati űrlapon és kötelező mellékleteivel, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje 2009. október 30.


A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Szolgáltatási Irodájában
(Kossuth tér 1. I. emelet 45. ajtó, tel.: 53/511-417),
valamint a http://www.cegled.hu Internet címen.


megjelenítve: 2009.09.29. 9:21

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor