Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik (343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján).

Ellátandó feladatok:
− ellátja az elsőfokú építéshatóság feladatkörébe utalt feladatokat
− érdemi döntéshez teljes körű eljárás lefolytatása.

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte,
- építésügyi igazgatás területén szerzett közigazgatási gyakorlat
- gépjárművezetői engedély

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét
- iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolatát

Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 15.
Elbírálási határidő: 2009. október 22.
A munkakör betölthető: 2009. november 1.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidővel.

A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: "Építéshatósági ügyintéző munkakör pályázat"

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Hatósági Iroda Építésügy Csoport csoportvezetőjétől, Balog Anitától kérhet a pályázó, tel.: 53/511-433.

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.02 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor