Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat gyámhivatali ügyintéző munkakör betöltésére

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet
gyámhivatali ügyintéző munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervező szakképzettség.

Ellátandó feladatok:

A 331/2006.(XII.23) Korm. számú rendelet 4.§-12.§-ban meghatározott feladatok
teljes körű ellátása.

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte
- közigazgatási, szakmai gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét
- iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolata

Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 15.
Elbírálási határidő: 2009. október 22.
A munkakör betölthető: 2009. november 1.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidővel.

A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: "gyámhivatali ügyintéző munkakör pályázat"

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Varga Tünde irodavezetőtől (Szociális és Gyámiroda) kérhet a pályázó, tel.: 53/511-471, fax: 53/511-406, e-mail: varga.tunde@cegledph.hu

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor