Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet szociális igazgatási ügyintézői munkakör betöltésére

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet szociális igazgatási ügyintézői munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász, humánszervező vagy közigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szociális ügyintézői szakképesítés.

Ellátandó feladatok:- szociális igazgatási feladatok ellátása.

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:
- jogász végzettség,
- közigazgatási versenyvizsga megléte,
- közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte,
- közigazgatási, szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:- részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény másolatát.

A pályázat elbírálásának módja: gyakorlati példák megoldása, majd személyes meghallgatás.

Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 5.
Elbírálási határidő: 2010. augusztus 31.
A munkakör betölthető: 2010. szeptember 1-től.

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: "szociális igazgatási ügyintéző munkakör pályázat"

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást Dr. Varga Tünde irodavezetőtől kérhet a pályázó, tel.: 53/511-471.

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.02 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor