Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat törvényességi ellenőr munkakör betöltésére

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet
törvényességi ellenőr munkakör betöltésérePályázati feltételek:
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási),
vagy
 • más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikének megléte:
  • okleveles pénzügyi revizori,
  • pénzügyi-számviteli szakellenőri,
  • okleveles könyvvizsgálói,
  • költségvetési ellenőri,
  • mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés,
  • a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete okleveles belső ellenőri képesítése,
  • okleveles informatikai rendszer ellenőr,
  • közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő

Ellátandó feladatok:
 • a Polgármesteri Hivatal belső törvényességi ellenőrzési feladatainak ellátása
 • jelentések készítése
 • önkormányzati rendeletalkotásban való közreműködés
 • pályázatok figyelése, előkészítése, megírása

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte
 • közigazgatási, szakmai gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:
 • részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét
 • iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolata

Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 20.
Elbírálási határidő: 2008. szeptember 25.
A munkakör betölthető: 2008. október 1-től.

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: "törvényességi ellenőr munkakör pályázat"

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Cegléd Város Jegyzőjétől kérhet a pályázó, tel.: 53/511-405, fax: 53/511-406,
e-mail: jegyzo@cegledph.hu1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor