Cegléd Város Hivatalos Honlapja

betűméret:
Alapértelmezett színséma

Üdvözöljük Cegléd város honlapján!


dr. Csáky András polgármesterTisztelt ceglédiek! Mindenki, akinek fontos ez a város!

 

Vállalt tisztségem tudatában úgy érzem, nem az a feladatom, hogy szépelgő szavakat írjak honlapunk beköszöntőjében. És az sem, hogy gyönyörű idézeteket keressek, amelyek ugyan hozzánk is szólnak, de közvetlenül nem vonatkoznak ránk. Bennünket a hétköznapok várnak, hiszen bármilyen életkorúak vagyunk, mindannyian a magunk mindennapjait éljük. Ezeket kell megjavítanunk. Méghozzá közösen! Nem rombolva azt, ami jó, de kijavítva azt, ami rossz. Eredeti hivatásomból, az orvoslásból hozom a hippokratészi parancsot: Nil nocere! Soha ne árts!

Cegléd történelmi város. Ezt a rangját is vissza kell szereznünk, ám az idő, a helyzet és a lépések okos sorrendje mégis azt mondja: előbb a mában kell szót értenünk egymással. Erre egyedül a nyitott ajtók önkormányzatának lehet reménye. Az én ajtóm nyitva van. Várok mindenkit, akinek építő gondolata, észrevétele, javaslata, panasza van. A város mindannyiunké. Végre ne csak a lakhelyünk, hanem az otthonunk is legyen!

 

Cegléd, 2019. októbere

Dr. Csáky András

polgármester 

Elektronikus ügyintézés


Település arculati kézikönyv 2017

Az alábbi ablakban a fullscreen fullscreen ikonra kattintva váltson teljes képernyős módra!

Aktuális

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL

2020.01.24. 07:20 Lejár 2020.02.24. 23:59 [8910]

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓKRÓL

adat bejelentési és adóbevallási kötelezettségek teljesítéséről

 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adóköteles: a magánszemély tulajdonában lévő lakóház, lakás, telek, a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga.

Az adó alanya, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa, vagyon értékű jog jogosítottja, (továbbiakban együtt: tulajdonosa) lakásbérlet esetén a bérlője. Több tulajdonos vagy bérlőtárs esetén a tulajdonosok tulajdoni (bérlői) hányadaik arányában adóalanyok.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egyik tulajdonostársukat  is felruházhatják.

 

ÉPÍTMÉNYADÓ

Adóköteles: az önkormányzat illetékességi területén lévő, nem lakás céljára szolgáló épületrész, épület (pl. üzlet, műterem, raktár, műhely, rendelő stb., együtt: építmény) és a reklámhordozó.

Az adó alanya az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa, vagyon értékű jog jogosítottja (a továbbiakban együtt: tulajdonosa).

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban, a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egyik tulajdonostársukat is felruházhatják.

Az adózónak az építményadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Bejelentési kötelezettsége van az eladó, szerző félnek (örökösnek, megajándékozottnak) is. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó alanya a jogszabályban meghatározottak szerinti vállalkozó (ideértve a mezőgazdasági őstermelőt is, ha bevétele meghaladja a 600 e Ft-ot)

Elektronikus úton történő bejelentkezési és bevallási kötelezettsége van:

  1. Állandó jellegű tevékenység után az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel (fiók-telephellyel) rendelkező vállalkozónak az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig
  2. Ideiglenes jelleggel a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a KATA-s vállalkozások változás bejelentését kizárólag határidőn belül (kezdő naptól számított 45 napon belül, vagy február 15-ig) van módunk elfogadni.

 

IDEGENFORGALMI ADÓ

Bevallási kötelezettsége van a szállásadónak, aki az adóbeszedésre kötelezett tevékenységét, annak keletkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnál írásban, az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett adózó elektronikus úton köteles bejelenteni. A vendégéjszakákról a tárgyhót követő hó 15-ig bevallást kell tennie.

 

GÉPJÁRMŰADÓ

  1. az eladónak a tulajdonosváltozást követő 8 napon belül,
  2. a vevőnek pedig 15 napon belül

bejelentési kötelezettsége van a Ceglédi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán.

 

Az adó alanya alapvetően az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Az adóalany az adat bejelentési kötelezettségét az adónemre vonatkozó nyomtatványon vagy elektronikus úton - az erre kötelezett kizárólag elektronikus úton - teljesítheti az önkormányzati adóhatóság részére.

 

Az bejelentési és a bevallási nyomtatványok az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL-on, https://ohp-20.asp.lgov.hu/ online kitölthetőek és letölthetőek, valamint - ügyfélkapus bejelentkezés után - elektronikusan beküldhetőek.

Személyes tájékoztatást az Adóhatósági Iroda munkatársai adnak ügyfélfogadási időben:

Hétfő:             12.30 - 16.00

Kedd:              8.00 - 12.00

Szerda:            12.30 - 18.00

Csütörtök:              nincs         

Péntek:            8.00 - 12.00

 

Az adót elsődlegesen félévente, két egyenlő részletben, március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig kell megfizetni.

 

Együttműködésüket köszönjük!

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSOK CEGLÉD VÁROS INTÉZMÉNYEIN A KEHOP-5.2.9-16 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN

2017.11.11. 09:11 Lejár 2020.11.25. 23:59 [8671]

KEHOP-5.2.9-16

2017 | 07 | 13
Cegléd Város Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
MINTEGY 248 MILLIÓ FORINTBÓL ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK INDULTAK MEG NÉGY CEGLÉDI KÖZINTÉZMÉNYNÉL

 

2018 | 07 | 31
Cegléd Város Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
MINTEGY 248 MILLIÓ FORINTBÓL ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK VALÓSULTAK MEG NÉGY CEGLÉDI KÖZINTÉZMÉNYNÉL

 

Ilyen volt.. Ilyen lett...
Könyvtár - régen Könyvtár - ma
Városi könyvtár Városi könyvtár
   

Kossuth Művelődési Központ - régen

Kossuth Művelődési Köpont - ma
Kossuth Művelődési központ Kossuth Művelődési központ
   
Mozi - régen Mozi - ma
Mozi Mozi
Értékelés: 5/1
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

Tájékoztatás a közterületi térfigyelő rendszert működtetéséről »

2016.12.24. 21:22 Lejár 2022.12.31. 23:59 [435]
Tájékoztatás a közterületi térfigyelő rendszert működtetéséről

Tisztelt Lakosság!

 

Cegléd Város Önkormányzata a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) döntött arról, hogy az Önkormányzat a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet 2015. október 1-jétől.

 

A Rendelet módosítását (kiegészítését) követően 2019. október 10-től, a korábbi 39 képfelvevő mellett újabb 11 képfelvevő lépett működésbe az alábbi helyszínen:


DÉL-PEST MEGYEI HÍRPORTÁL