Cegléd Város Hivatalos Honlapja

betűméret:
Alapértelmezett színséma

HÍREK A MEGYEHÁZÁRÓL

12345678910
oldal:1/34 bejegyzés:10/335

Faluház igazgató pályázati felhívás - Szigetmonostor »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 14. hétfő, 14:24
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szigetmonostor Község Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet a Szigetmonostor Faluház Igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére. A munkaviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőA vezetői megbízás időtartama:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szigetmonostor Község Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet a Szigetmonostor Faluház Igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2021. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig szól. A munkáltató a vezetői megbízás lejártát követően a kulturális munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja.

A munkavégzés helye: Szigetmonostor, Árpád utca 15.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Az önállóan működő intézmény vezetésével, irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény működését. Község rendezvények szervezése és lebonyolítása. Gondoskodik a könyvtári szolgáltatások és a helyi közművelődési feladatok jogszabályban, az alapító okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott szerinti ellátásáról.
• Klímapark programok szervezése, lebonyolítása
• Közreműködik az Önkormányzati lap gyártásában és terjesztésében

Javadalmazásra vonatkozó információk:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése és okirattal történő igazolása, vagy a megbízást követő 2 éven belül történő elvégzésének vállalása,
• végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 4 hónap próbaidő vállalása – kollektív szerződés alapján

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség
• helyismeret, helyi lakos
• közművelődési intézményben eltöltött minimum 5 éves vezetői gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajz,
• végzettséget, képzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
• nyilatkozat a bérigényről,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a véleményezésre jogosultak megismerhetik,
• nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
• nyilatkozat, hogy az Mt. 211.§ értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
• nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását,
• büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
• nyilatkozat arról, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. szeptember 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23. péntek 12:00

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zsolt polgármester nyújt, a 06-70-456-9479 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen, a megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Szigetmonostor Község Önkormányzatának Polgármestere részére történő megküldésével (2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/171/2021., valamint a munkakör megnevezését: „Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg és a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt. A kinevezésről Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő - testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

www.pestmegye.hu

Pest megyei sikerek a Sopravista International Festivals művészeti világversenyen »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 11. péntek, 09:45
Pest megyei sikerek a Sopravista International Festivals művészeti világversenyen
Az olaszországi Riccione városban rendezték meg a Sopravista International Festivals szervezésében az International Online Festival Contest „Future stars” világversenyt, mely különböző művészeti kategóriában és korcsoportokban kínált lehetőséget a világ valamennyi

Az olaszországi Riccione városban rendezték meg a Sopravista International Festivals szervezésében az International Online Festival Contest „Future stars” világversenyt, mely különböző művészeti kategóriában és korcsoportokban kínált lehetőséget a világ valamennyi országából jelentkezők számára a virtuális térben történő megmérettetésre.

A San Marino melletti tengerparti városban működő művészeti szervezet Olaszország számos városában folyamatosan szervezi nemzetközi fesztiváljait, mely az egészségügyi helyzet miatt az online térbe szorult vissza közel egy éve, számos nemzetközi művészeti fesztiválhoz és világversenyhez hasonlóan.

A havonta megrendezett, többfordulós versenyen közel 800 egyéni és csoportos produkció nevezett több mint 60 országból, melyek közt számos Pest megyei kulturális produkció első helyezést ért el.

Februárban Terék József tárogatóművész léphetett a dobogó legfelső fokára Tápió menti verbunk és csárdás című népzenei összeállításával, szólistaként. Márciusban három fiatal tehetséges népdalénekes, Czira Sára (Farmos), Mázás Jázmin (Sülysáp), valamint Sass Éva (Tápiószele), mint a 2019-ben megalakult Tápió Énekegyüttes tagjai értek el első helyezést, illetve minden kategóriát egybe véve közönségszavazat másodikok lettek Tóalmás népdalaival.

Számos Pest megyei kulturális produkció első helyezést ért el. 

Áprilisban hármas siker született, hiszen a Hévízgyörki Asszonykórus népi énekes kategóriában, a nagykátai Tápiómente Táncegyüttes néptánc kategóriában bizonyult a legjobbnak, megszerezve a világverseny első helyezését, továbbá a táncegyüttes esetében az összesített közönségszavazat második helyét.

Ez alkalommal indult Pest megye testvérmegyéje, Hargita megye egyik legelismertebb fiatal énekes tehetsége, a nagygalambfalvi Benedekffy Katalin, klasszikus ének kategóriában, elnyerve kategóriájának első díját, illetve az összesített közönségszavazat harmadik helyezését.

A versenyen induló valamennyi díjazott mentora és segítője Terék József, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense volt, felhívva a figyelmet a megyei és testvérmegyei értékek nemzetközi népszerűsítésére, az online művészeti térben való megjelenés és megmérettetés lehetőségére, annak fontosságára. Kulturális értékeink a népdal, a népzene, a néptánc, illetve a klasszikus ének tekintetében elérhetővé és megtekinthetővé váltak a nemzetközi versenyt figyelemmel kísérők számára, a beküldött, professzionális minőségű felvételek közreadásának eredményeként. Így juthatott el valamennyi kontinensre Pest megye számos értéke, mely alapjául szolgálhat a jövőben megrendezésre kerülő számos offline nemzetközi fesztiválon történő további megmérettetésnek, illetve kétoldalú kulturális kapcsolatfelvételnek.

www.pestmegye.hu

Technikai hiba - nem elérhetőek a telefonszámaink »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 11. péntek, 08:59
Pest Megye Önkormányzata értesíti az ügyfeleit, hogy a vezetékes telefonszámai technikai okok miatt nem elérhetőek. Kérjük, hogy a hiba kijavításáig emailben keressenek minket. Köszönettel: Pest Megye Önkormányzata

Pest Megye Önkormányzata értesíti az ügyfeleit, hogy a vezetékes telefonszámai technikai okok miatt nem elérhetőek.

Kérjük, hogy a hiba kijavításáig emailben keressenek minket.

Köszönettel: Pest Megye Önkormányzata

Csapadékvíz elvezetésre nyert támogatást Taksony »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 10. csütörtök, 09:18
Csapadékvíz elvezetésre nyert támogatást Taksony
Taksony Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati felhívásra, amely keretében 230 millió forint támogatási

Taksony Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati felhívásra, amely keretében 230 millió forint támogatási összegben részesült.

A projekt megvalósítási helyszíne a település Fő útja, illetve a Szent István tér. A fejlesztési helyszín kiemelt szerepet tölt be a település életében kereskedelmi, közigazgatási, egyéb önkormányzati feladatellátási funkciók elérése és a munkába járás szempontjából egyaránt. A fejleszteni kívánt Fő út a csapadékvíz elvezető rendszer hiányossága miatt kiemelten veszélyeztett terület a csapadékvíz okozta káresemények tekintetében. Az utca napi forgalma kimagasló, hiszen a Budapesten dolgozók is mind itt haladnak keresztül.

A Fő út mellett számos kereskedelmi funkciót betöltő ingatlan található, amelyek szintén forgalomvonzó létesítmények, a Szent István téren található a település legnagyobb kereskedelmi funkciót betöltő épülete, amely kiemelt forgalomvonzó létesítmény a településen. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a projekt megvalósítási helyszíne kiemelt szerepet tölt be a település életében kereskedelmi, közigazgatási, egyéb önkormányzati feladatellátási funkciók elérése és a munkába járás szempontjából egyaránt. A fentiek alapján kijelenthető, hogy a fejlesztés megvalósítása a település teljes lakosságát közvetlen vagy közvetett módon érinti.

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából

Megvalósítás helye: Taksony, Szent István tér, Fő út
Kivitelezést végző cég: Poseidon Power Kft.
A projekt befejezésének dátuma: 2021. augusztus 31.

www.pestmegye.hu

Innovatív, modellértékű középiskolai fejlesztés indult Biatorbágyon »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 10. csütörtök, 09:07
Innovatív, modellértékű középiskolai fejlesztés indult Biatorbágyon
Épületében, pedagógiai célkitűzéseiben és gyakorlatában is innovatív középiskolai fejlesztés kezdődött Biatorbágyon: a 2022. szeptemberében induló Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium 500 diák számára kínál majd piacképes gazdasági szaktudást a logisztika,

Épületében, pedagógiai célkitűzéseiben és gyakorlatában is innovatív középiskolai fejlesztés kezdődött Biatorbágyon: a 2022. szeptemberében induló Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium 500 diák számára kínál majd piacképes gazdasági szaktudást a logisztika, a pénzügy-számvitel és az informatika területén, valamint egy gimnáziumi osztályt is indít.

A hazánkban modellértékű intézmény előkészítése szoros együttműködésben kezdődött meg az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a szakképzés fejlesztése iránt elkötelezett dán Velux Alapítványokkal. A középiskola működéséért az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány felel majd, a cél pedig nem kevesebb, mint az ország legjobb technikumának létrehozása.

500 diák tanulhat az iskolában

Az intézménybe felvételt nyerő diákok a legmodernebb digitális technológiákat használó, 21. századi innovatív nevelési környezetben kaphatnak támogatást készségeik, személyiségük és ismereteik fejlesztéséhez. A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium mind az oktatási környezet kialakításában mind az oktatási módszertanban épít a legkorszerűbb nemzetközi és hazai modellekre és tapasztalatokra, hazánkban egyedülálló módon be kívánja építeni a világszerte elismert dán szakképzési rendszer jógyakorlatait és innovációit. A modern oktatási tér létrehozása során a környezet infrastruktúrájának jelentős fejlesztése is megvalósul a beruházáshoz kapcsolódóan.

A hazánkban modellértékű intézmény előkészítése 2019-ben szoros együttműködésben kezdődött meg a kormány által elfogadott Szakképzés 4.0 stratégia mentén Magyarország Kormányával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a dán Velux Alapítványokkal. Magyarország kormányának döntése értelmében a középiskola a Budapest nyugati agglomerációjában található Biatorbágyon épülhet fel teljes egészében kormányzati támogatásból.

„Biatorbágy lakossága régóta szeretett volna a térségben egy minőségi középfokú intézményt, hogy a fiataloknak ne kelljen ingázniuk egy másik településre; Budapest logisztikai kapujaként pedig a környéken székelő sok vállalkozás már régóta vágyott arra, hogy helyben legyen a szakképzett munkaerő. 2021. májusával egy olyan középiskolai fejlesztés veszi kezdetét Biatorbágyon, amely kiszolgálja az itt élő szülők, diákok és a környező cégek igényeit is. A biatorbágyi fiatalok ezentúl itt helyben tudnak olyan modern és piacképes tudást szerezni, amellyel eredményesen tudnak továbbtanulni vagy beléphetnek a munkaerőpiacra” - mondta el az iskolafejlesztés kapcsán Tarjáni István polgármester.

A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium működéséért az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány felel majd. Az alapítvány a segélyszervezet bővülő hazai képzési tevékenységeit fogja össze. A szervezet hazai és nemzetközi fejlesztési munkájának is meghatározó értékévé vált a képzés. Az elmúlt évtizedek projektjei között az oktatás valamennyi szintjét megtaláljuk, a bölcsődétől egészen a felnőtt szakképzésig. Az Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, mely 1991-es alapítása óta több mint 80 szociális szolgáltatásra kiterjedő országos intézményhálózatot épített ki. A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium nevelési programjában a minőségi oktatás mellett fontos szerepet kapnak majd olyan ökumenikus, keresztény alapértékek, mint a család, a szolidaritás, a közösség vagy a teremtésvédelem, de a BIT bárki előtt nyitva áll és várja a tehetséges diákokat, akik piacképes szaktudást szerezve jobb esélyekkel szeretnének elindulni a munkaerőpiacon, vagy szeretnék megalapozni továbbtanulásukat.

www.pestmegye.hu

Mária út Pest megyei szakaszának innovatív fejlesztése »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 07. hétfő, 11:10
Mária út Pest megyei szakaszának innovatív fejlesztése
A zarándokturizmus infrastrukturális és technikai hátterét fejlesztő projekt indult a Mária út Pest megyei szakaszával kapcsolatban. A támogatás forrását – 35 millió forintot – a Pénzügyminisztérium biztosítja a „Pest megye célzott pénzügyi

A zarándokturizmus infrastrukturális és technikai hátterét fejlesztő projekt indult a Mária út Pest megyei szakaszával kapcsolatban. A támogatás forrását – 35 millió forintot – a Pénzügyminisztérium biztosítja a „Pest megye célzott pénzügyi támogatása” program keretében.

A Mária Út – Közép-Európa Zarándokútja – kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet. A teljes hossza mintegy 1400 km és mintegy 400 települést kapcsol össze. A zarándokút, illetve a zarándokturizmus különleges lehetőséget teremt a közösségek számára. Hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, az emberek közötti kapcsolatok és a helyi, térségi identitás erősítéséhez. Egyszerre szolgálja a munkahelyteremtést, a helyi gazdaság és azon belül a szálláshely- és vendéglátás szolgáltatásainak fejlődését, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentős mértékben elősegíti a közösség részvételén és társadalmi felelősségvállaláson alapuló kezdeményezések sikerét. A települések egyenként és együtt is erősebbek lehetnek a zarándokturizmus fejlődésével. A kevésbé látogatott, és viszonylag elzárt települések bekapcsolásával – a vidéki térségek feltárásával – a Mária Út egyedülálló missziót tölthet be.

A Mária Út szakaszai közel 50 települést érintenek Pest megyében

A Mária Út nyugat-keleti és észak-déli szakaszai a leágazásokkal együtt közel 50 települést érintenek Pest megyében. A zarándoklat fellendítése turisztikai kitörési pont lehet Pest megyében, hisz a látogatottság remélt gyarapodásából, a zarándokút mentén lévő településeken történő fogyasztásból, vagy például a kegytárgyak eladásából származó bevételre hosszú távon építhetnek az önkormányzatok. A világban és hazánkban évről évre gyarapszik a zarándokok száma, s a vallási okokból útnak indulók új zarándokutakat keresnek. A megyei idegenforgalom ilyen irányú pezsdülése új munkahelyeket is teremthet.

A Pest Megye Önkormányzata a Mária Út Közhasznú Egyesület szakmai támogatásával fejleszti a Mária út Pest megyei szakaszának táblarendszerét információs és irányító táblák kihelyezésével, ezen felül pedig három helyszínen – a „Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése” című társprojekt keretében létrejövő épületekben Perbálon, Hévízgyörkön és Kistarcsán – információs kioszkok elhelyezésére is sor kerül. A projekt leginkább előremutató fejlesztése egy innovatív, online hozzáférhető útvonalbemutató rendszer lesz, amely révén a zarándokútvonal Pest megyei részét lehet majd virtuálisan bejárni. Ennek természetesen nem a zarándoklatok kiváltása a célja, hanem elsősorban azok tervezéséhez és a megfelelő felkészüléshez fog segítséget nyújtani a felhasználók számára.

A projekt megvalósítását Pest Megye Önkormányzata végzi a Mária Út Közhasznú egyesület szakmai segítségével. A támogatás forrását – 35 millió forintot – a Pénzügyminisztérium biztosítja a „Pest megye célzott pénzügyi támogatása” program keretében.

www.pestmegye.hu

Kisnémediben elkészült a vízelvezető hálózat fejlesztése »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 07. hétfő, 08:56
Kisnémediben elkészült a vízelvezető hálózat fejlesztése
Júniusban átadták a vízelvezető hálózat és a tározók fejlesztését a településen. A munkálatokra 113 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Pénzügyminisztériumtól.

Júniusban átadták a vízelvezető hálózat és a tározók fejlesztését a településen. A munkálatokra 113 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Pénzügyminisztériumtól.

Kisnémedi Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című kiírásra. Az elnyert 113 millió forintos támogatást az önkormányzat 5,9 millió forintnyi önrésszel egészítette ki; így ebből a 119 millió forintból valósult meg Kisnémedi csapadékvíz rekonstrukciója.

Az elmúlt évtized elején Kisnémedi község belterületen a záporszerű, nagy intenzitású esőzések több alkalommal is nagyon sok problémát okoztak. Ezért a község önkormányzata 2005. évben elhatározta a település csapadékvíz-rendszerének teljes felújítását és korszerűsítését. A befejeződött munkákkal a III. tervezet ütemet valósítottuk meg, mellyel a tervezett több éves beruházás utolsó üteme is megvalósult.

 

A kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2021.06.01-vel megtörtént. A projekt több éves csapadékvíz elvezetési problémát oldott meg, a fejlesztés a település teljes lakosságát közvetlen vagy közvetett módon érinti.

PROJEKT CÍME: Kisnémedi Község belterületi felszíni csapadékvíz-vízelvezetés III. üteme
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYE: 2163 Kisnémedi D-NY-i övárok, Kossuth út, Zrínyi u. árok, tározók
A projekt kezdésének dátuma: 2020.07.24.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2021.06.01

A támogató neve: Pénzügyminisztérium
A támogatás összege: 113,96 millió forint
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból)

www.pestmegye.hu

Befejeződött Vácszentlászlón a napközi otthonos óvoda és konyha felújítása »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 04. péntek, 09:21
Befejeződött Vácszentlászlón a napközi otthonos óvoda és konyha felújítása
Vácszentlászló Község Önkormányzata a „Napközi Otthonos Óvoda és Konyha felújítása és két csoportszobával, tornaszobával bővítése” című projekt keretében 172.350.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből az óvoda felújítása és

Vácszentlászló Község Önkormányzata a „Napközi Otthonos Óvoda és Konyha felújítása és két csoportszobával, tornaszobával bővítése” című projekt keretében 172.350.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből az óvoda felújítása és átépítése valósulhatott meg.

A fejlesztés részeként a meglévő óvodaépület átépítése, korszerűsítése és bővítése történt meg. A bővítmény az udvari oldalon valósult meg, melybe egy új tornaszobát, két új csoportszobát építettek, gyereköltözővel és gyerekmosdó, illetve wc helyiségekkel együtt, míg a meglévő épületrészben a korábbiak összenyitásával egy harmadik csoportszoba, további öltözők, mosdó és wc, valamint egyéb helyiségeket alakítottak ki. Az eredeti óvodai épületrész padlószerkezetének vízszigetelése és hőszigetelése mellett a padlásfödém, valaminta falak külső oldali hőszigetelése is megvalósult.

Az épület belső terében, a helyiségcsoportok átalakítása miatt új válaszfalak épültek, valamint a külső-belső nyílászárók cseréjét is elvégezték. Az eredeti épület tetőfedésének cseréjével együtt az oldalhatáron lévő fal mellé kerülő helyiségekbe felülvilágító tetőablakok is épültek, a korábbinál jobb fényviszonyokat és megfelelő szellőztetési lehetőségeklétrehozva az érintett helyiségekben. Az átépítést követően a bejárat egy nagyobb fedett teraszról nyílik, mely rossz időben a gyerekek kinti foglalkoztatásához is teret biztosít.

Az óvoda felújítása révén jelentősen javultak a gyermekek nevelési körülményei, a bővítésnek köszönhetően megszűnt a túlterheltség és zsúfoltság az óvodában.Az energiahatékonysági intézkedések révén fenntarthatóbbá vált az óvoda, mely kisebb terhet ró a fenntartó önkormányzatra és így a község lakosságára is.

A projekt az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati kiírás keretében, a Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósult meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezést a General Architect Tervező és Generálkivitelező Kft. végezte el.

www.pestmegye.hu

Ajánlattételi felhívás - DANUrB+ DTP3-433-2.2 „Ipoly pontonhíd” megvalósítása »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 03. csütörtök, 11:30
Pest Megye Önkormányzata 2020 – 2022 között projektpartnerként vesz részt az Európai Unió INTERREG Duna Transznacionális Együttműködési Programja keretében támogatott DANUrB+ projektben, amelynek célja a Duna-menti települések fejlesztése, a településen élő

Pest Megye Önkormányzata 2020 – 2022 között projektpartnerként vesz részt az Európai Unió INTERREG Duna Transznacionális Együttműködési Programja keretében támogatott DANUrB+ projektben, amelynek célja a Duna-menti települések fejlesztése, a településen élő emberek bevonásával, a helyi kulturális értékek és örökség hasznosításával.

A DANUrB+ projekt kiemelten kezeli a kisebb települések támogatását, különös tekintettel azokra a közösségekre, amelyek periférikus helyzetben vannak földrajzi és gazdasági értelemben, ezért népességük csökken, és adottságaik miatt nem tudnak hatékonyan kapcsolódni a vezető turisztikai régiókhoz, illetve saját erőből kialakítani egy versenyképes turisztikai kínálatot.

A projektttel kapcsolatban a következő ajánlattételi felhívást teszi közzé.

Adatkezelési tájékoztató

Ajánlattételi lap

www.pestmegye.hu

Pest megye bemutatkozott a XVII. Hargitai megyenapon »

Forrás: www.pestmegye.hu - Megjelent: 2021. június 02. szerda, 12:57
Pest megye bemutatkozott a XVII. Hargitai megyenapon
Május 17-24. között rendezték meg a XVII. Hargitai Megyenapokat Hargita Megye Tanácsának szervezésében, melynek keretén belül Pest Megye Önkormányzata számos programmal és személyes közreműködéssel erősítette a két megye testvérmegyei kapcsolatát.

Május 17-24. között rendezték meg a XVII. Hargitai Megyenapokat Hargita Megye Tanácsának szervezésében, melynek keretén belül Pest Megye Önkormányzata számos programmal és személyes közreműködéssel erősítette a két megye testvérmegyei kapcsolatát.

Május 21-én Farkaslakán, Tamási Áron halálának 55. évfordulója alkalmából megrendezett díszünnepségen mondott ünnepi beszédet Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, illetve Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, a megemlékezés részeként pedig felcsendült Pest megye verbunkja. Ugyanezen a napon Székelyudvarhelyen, a Városháza Szent István Dísztermében adott Tárogató Hungarikum Koncertet „Magyar szív” címmel Terék József és zenekara, Jónás Géza cimbalomművész, Könczei Bálint brácsás, illetve Szekeres Marcell Péter nagybőgős közreműködésével.

Május 22-én Gyergyószárhegyen, a Katolikus templom melletti domboldalról szólt a lakosság, valamint az erdélyi magyarság tiszteletére Terék József, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense által hungarikum hangszerünk, a tárogató hangja, a Székely Himnusz megszületésének 100. évfordulója napján, egyedülálló módon, mely az online közvetítésnek köszönhetően eljuthatott valamennyi határainkon innen és túl élő magyar honfitársunkhoz. Szintén május 22-én Ditróban adott koncertet Terék József és zenekara.

Fotókiállítás a Pest megyei értékekről Csíkszentsimonban

Május 23-án Csíkszentsimonban nyitották meg a Pest Megyei Értékek fotókiállítást a római katolikus templom udvarán, melyen beszédet mondott Szabó István elnök és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A megyei vándorkiállítással, valamint zenei kulturális értékeink bemutatásával még közelebb vihettük Pest megye értékeit Hargita megye lakosságához, mellyel egy időben jelenleg is számos Hargita megyei kiállítás tekinthető meg Pest megyében.

www.pestmegye.hu