Cegléd Város Hivatalos Honlapja

betűméret:
Alapértelmezett színséma

PÉNZÜGYI IRODA


A Pénzügyi Iroda alapfeladatai

 

A Pénzügyi Iroda a jegyző által kibocsátott önálló ügyrenddel rendelkezik, mely az SzMSz függeléke. A Pénzügyi Iroda Ügyrendje - Költségvetési Csoport és Számviteli Csoport belső szervezeti bontásban - tartalmazza az irányításra, a felügyeletre és a szervezeti egység vezetésére vonatkozó legfontosabb szabályokat, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyek munkaköréhez tartozó feladat- és hatásköröket, valamint a hatáskörök gyakorlásának módját, a belső munkamegosztást a kiadmányozás és a helyettesítés rendjét.

 

Pénzügyi Iroda feladatai:

 • ellátja a Hivatal gazdasági szervezetének feladatait
 • a szervezeti egység vezetője az irodavezető, ellátja a gazdasági vezető feladatait
 • költségvetési rendelettervezet önkormányzati szintű egyeztetése, és előkészítése
 • költségvetési rendelettervezet elkészítése, törvényi határidő szerint történő benyújtása, bizottsági véleményeztetése
 • beruházások, felújítások feladatonkénti nyilvántartása
 • befejezett beruházások aktiválása
 • hitelállomány alakulásának vezetése
 • évközi előirányzat-módosítások elkészítése, Képviselő-testület elé terjesztése, nyilvántartásokon való átvezetése
 • költségvetést beszámoló készítése az államháztartásról szóló törvény szerinti határidőre
 • külső szervezet által meghirdetett pályázatok előkészítése - adatlapok kitöltése, adatok közreműködő szervekhez való továbbítása, kapcsolattartás a közreműködő szervekkel
 • pályázatokon nyert támogatások, EU-s támogatások elkülönített nyilvántartása, elszámolása
 • időközi költségvetési- és mérlegjelentés elkészítése
 • önkormányzati statisztikai jelentés elkészítése
 • tárgyi eszközök leltározásával és selejtezésével kapcsolatos feladatok elvégzése
 • önkormányzati gazdálkodó szervezetek (társaságok) önkormányzati támogatásának kezelése, nyilvántartása, üzleti tervek teljesítéséről beszámolók, adatszolgáltatások kezelése
 • intézmények gazdálkodásának felügyelete és ellenőrzése
 • az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterének feltöltése, folyamatos, naprakész vezetése, negyedévente változások átvezetése, éves ingatlanvagyon leltár elkészítése, az ingatlanvagyon kataszterhez kapcsolódó éves statisztika elkészítése, határidőre történő továbbítása - ASP IVK teljes körű alkalmazása
 • önkormányzati támogatások szerződési (folyósítás, végrehajtás) feltételeinek pénzügyi véleményezése, ellenőrzése, támogatások nyilvántartása
 • A 2001/HU/16/P/PE/008 számú, ISPA/Kohéziós Alapból támogatott Duna-Tisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer megvalósítására 2002. szeptember 9-én létrejött konzorcionális szerződés X/1. pontjában rögzített képviseleti (gesztori) feladatainak pénzügyi ellátása
 • Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) irányítása
 • Kőröstetétlen Község Önkormányzatának pénzügyi, gazdálkodási feladatai
 • a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatai
 • Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pénzügyi, gazdálkodási feladatai
 • ASP Gazdálkodási Szakrendszer teljes körű alkalmazása

 

Egyéb feladatok:

 • pénzügyi, számviteli tárgykörű belső szabályzatok (közjogi szervezetszabályozó eszköz) szövegtervezetének elkészítése

 

Az Önkormányzat gazdálkodási feladatai közül a lakás- és nem lakás céljára szolgáló bérleményi vagyonkör, továbbá a mezőgazdasági és egyéb megjelölésű beépítetlen földterület, építmény vagyonkör használatát és hasznosítását az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, a VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) látja el külön megállapodás keretei között.

 

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.8. pontjában felsorolt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági szervezetének Áht-ben előírt feladatai:

 • A munkamegosztás, és felelősségvállalás rendjéről szóló - Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján Hivatallal megkötött - munkamegosztási megállapodás tartalmát az irányító és felügyeleti szerv hagyja jóvá;
 • A költségvetési szervek éves költségvetésének előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője rendelkezik.
 • A szervezeti egység vezetője az irodavezető, aki ellátja a gazdasági vezető feladatait a 2.8. pontban felsorolt önállóan működő költségvetési szerveknél. Kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzésre az irodavezető jogosult.

 

Az Iroda gondoskodik a 2.8. pontban felsorolt önállóan működő költségvetési szervek alkalmazottaira vonatkozó munkáltatói döntések végrehajtásáról (személyzeti és illetmény ügyintézés, KIRA üzemeltetés, nyilvántartások ASP Gazdálkodási Szakrendszer alkalmazása).

 

A gyermekek védelméről és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés biztosítása.

 


Irodavezető: Sipos Nikoletta
Telefon: 53/511 440
Pénzügyi Iroda: 53/511 440
Email: sipos.nikolett@cegledph.hu

Ügyfélfogadás »

Pénztári nyitva tartás:

Cegléd Város Önkormányzata
Hétfő: nincs ügyfélfogadás
Kedd: 09.00 - 12.00
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 09.00 - 12.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Hétfő: 12.00 - 15.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 12.00 - 16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
Hétfő: nincs ügyfélfogadás
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 09.00 - 12.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Ceglédi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Hétfő: nincs ügyfélfogadás
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 09.00 - 12.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK ÉS NYOMTATVÁNYOK:
Figyelem!
Az űrlapok Adobe Reader 7.0.5 verziótól működnek.


ADOBE OLVASÓ LETÖLTÉSEADOBE OLVASÓ LETÖLTÉSE »